تبلیغات
مشاوران تهران

کاردرمانی برای کودکان بیش فعال

تاریخ:شنبه 11 آذر 1396-10:46 ق.ظ

کاردرمانی برایکودکان بیش فعال :

علائم بیش فعالیدر کودکان :

راههای درمان بیشفعالی در کودکان ؟

چه کارهاییکاردرمانگر انجام می دهند ؟

کار درمانی چهتاثیری در کودکان بیش فعال ، نفص توجه دارد ؟

بیش فعالی از مشکلات شایع در کودکان است و در دوران قبلاز بلوغ شایع می باشد و در پسرها بیشتر از دخترها است و حداقل 6 نشانه آن را داراباشد.

روانشناسی کودک ؛ نرخ خودکشی برای بزرگسالانی که درکودکی ADHD  داشتند پنج برابر بیشتر از کسانی است که در کودکی به ADHD مبتلا نبودند .

نشانه های شایع بیشفعال :

حواس پرتی - عدم توجه - ناتوانیدر انجام تکالیف - پیروی نکردن از خواسته های والدین - عملکرد تکانشی - آنها نمی توانندنوبت را رعایت کنند .

در حقیقت 75%کودکان علایم رفتار پرخاشگری و نافرمانی نشان می دهند و مشکلات تحصیلی هم در زمینهیادگیری هم رفتاری شایع است .

گاهی نیز بیشفعالی در دوران شیرخوارگی آغاز می شود به اینگونه که شیرخواران به محرکهاحساسند .

روانشناسی کودک به این نکته اشاره می کند ؛ که با ایجادمحدودیت نمی توان فعالیت کودکان مبتلا به این اختلال را کاهش داد .

برای افزایش توجهو قدرت تمرکز در این کودکان ، راههای متعددی است که با بکارگیری آنها میتوان به کودکان بیش فعال کمک کرد و زمانی که درمان و تشخیصصورت نگیرد ، اختلال بیش فعالی در کودکان باعث ناتوانی در امورروزمره کودک می شود و تاثیرات مخرب کننده ای برای کودکان و همچنین خانواده هاخواهد داشت .

دارو درمانی ،کاردرمانی می توانند در کاهش مشکلاتاین کودکان بسیار موثر باشد و بهترین کمک برای کودکان کاردرمانی است .

کاردرمانگر یا OT :کاردرمانگرها ، معمولابه نیازهای کودک تمرکز دارند و مهارتهای خاص مثل : سازماندهی هماهنگی فیزیکی کارآمدی در تکالیف روزانه ؛کودکان ADHD  را تقویتمی کنند .

کارهایی کهکاردرمانگرها انجام می دهند :

در قدم اولبسیاری از کاردرمانگرها به ارزیابی کودک می پردازند به این شکل که تا چهاندازه بیش فعالی کودک در کار مدرسه زندگی اجتماعی و عملکرد درخانه او تاثیر گذاشته است و از ضعفها و توانایی کودک مطلع می شوند و سپس به فعالیتهایی برای این مسائل عنوان می کنند . کاردرمانگرها کودک را از نظر اختلالپردازش حسی بررسی کنند .

به این منظور کهبرخی از کودکان بیش فعال نمی توانند چند صدا را که باهم پخش می شودرا مانند سایرین نشنیده بگیرند ، بطور مثال : صدای بوق ماشین با صدای رعدبرق رانمیتوانند نشنیده بگیرند و این صداها بمباران شدیدی برای حس های کودک است .

مشخصا درمانگرهابرای این کودکان از روش یکپارچگی حسی استفاده می کنند .

اختلال پردازش حسی بسیار جدید است که در بهبودرفتارهایی همچون : تکانشگری و بیش فعالی بسیاری موثر است .

اکثر روانشناسانمتخصص کودک ، کاردرمانی را برای کمک در درمان ضعف در هماهنگیو سازماندهی کودکان بیش فعال بسیار مناسب تر از سایر موارد است. مطالب فوق راههای درمانی موثر برای تربیت فرزندان و کودکانبیش فعال است که به بهبود کودک کمک خواهد کرد . در صورتی که کودک5-6 مورد از علائم بیش فعالی را دارا بود سریعا به متخصص روانشناسیکودک یا مشاوره کودک مراجعه کنید .در شرایطی که قادر بهمراجعه حضوری نبودید ، می توانید از خدمات مرکز مشاوران تلفنی رایگاناستفاده کنید .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کابوس های شبانه کودکان و نوجوانان

تاریخ:پنجشنبه 9 آذر 1396-12:15 ب.ظ

کابوس های شبانهکودکان و نوجوانان :

کابوس های شبانه؟

علل کابوس هایشبانه چیست ؟

چطور می توانیمبا کابوس ها مقابله کنیم ؟

نقش والدین درجلوگیری از دیدن کابوس ؟

کابوس شبانه :

کابوس ، رویای ترسناک و خواب های پریشانی است کهبیشتر کودکان آنرا هر چند وقت یکبار تجربه می کنند و دیدن زیاد کابوس ها موجبمی شود کارکرد روزانه کودک مختل شود .

روانشناسی کودک ؛ کابوس ها عاملی در اختلالات خوابدر کودکان می داند .

بیشترین کابوسهای کودکان ، درمورد این موضوع که حیوان یا هیولایی در حال تعقیب کردن آنها است .

برخی کودکانانواع متفاوتی از رویاهای ترسناک دارند که یکی از این رویاها ، وحشتشبانه است .

وحشت شبانه در کودکان معمولا در 1 تا 3 صبح رخ می دهد .کودکی که دچار وحشت شبانه می شود ، پس از آن که می خوابد ؛ جیغ وفریاد می زند ؛ و زمانی که کنار او می روید می بینید نفس نفس میزند ، در حالیکه نشستهاست ،گریه می کند . در این شرایط فرزندتان دچار وحشت شبانه شده است کهیکی از مشکلات خواب است .

در برخی ازکودکان اتفاق افتاده است که کودک در حالی که خواب است ، می شیند و گریه می کند وبا جیغ زدن خود ، از خواب بیدار می شود که در این حالت او کابوسدیده است .

وحشت شبانه پس از چند دقیقه تمام می شود ولی اگر از اوبپرسید چه اتفاقی افتاده است قادر به توضیح دادن نیست .

دیدن کابوسدر کودک سریع اتمام نمی یابد و کودک در شرح دادن خواب خود توانایی دارد . کودک خوابمی بیند و شروع به حرف زدن می کند و چیزهایی را که بیان می کند  با ترس و وحشت است .

روانشناسی کودک ، این مشکل در کودک را زمانی می دانند که کودکخسته است و در طول روز استراحت کافی نداشته است و با افزایش سن کودک کاهشمی یابد که در پسران بیشتر است .

علل کابوس هایشبانه :

کابوس یا وحشت شبانه در کودکان معمولا به دلایلیمتعددی از جمله :

بعد از یک رویداداسترس زا جسمی یا روانی یا ارثی  پیش آید .

محرومیت از خوابو خستگی شدید .

تب ، مریضی و دیرخوردن غذا عامل دیگری است  .

مسائل ترسناکیباشد که کودک در تلویزیون می بیند .

گاهی از تخیلکودک نیز متاثر است .

راههای مقابلهبرای کابوس ها :

بهتر است قبل ازخواب ، برای کودکان کتاب قصه بخوانید تا کودک احساس آرامش کند .

اگر کودک استرسیا دلواپسی دارد با او در این خصوص صحبت کنید و کمک کنید تا استرس او از بین برود .

با قرار دادنعروسک و موزیک مناسب برای کودک به او آرامش دهید .

کودک را از دیدنفیلم های ترسناک محروم کنید یا اجازه ندهید بازی های خشن انجام دهد .

نقش والدین :

نحوه برخوردوالدین هنگام دیدن کابوس های وحشتناک باید به گونه ای باشد که کودک بابیدار شدن مورد نوازش و آغوش قرار گیرد و به بگویید که فقط خواب دیده است وچراغ را روشن بگذارید .

بسیاری از مشاورانکودک و روانشناسان کودک توصیه می کنند که اگر کودک کاملابیدار نشده است و هنوز کابوس می بیند او را بیدار نکنید و کنارش بمانید تابا صدای خودش بیدار شود .

کابوس ها دلیلی برای نگرانی های شدید نیست اما اگر کابوسهای فرزندان بصورت مکرر رخ میدهد یا بطور شدیدی است بهتر است به یک روانشناسکودک یا مشاوره کودک مراجعه کنید و در صورتی که قادر بهپرداخت هزینه مراجعه حضوری نبودید می توانید با مرکز مشاوره تلفنیرایگان کودک تماس بگیرید و مشورت هایی از مشاوره کودکو روانشناسی کودک در تمام موارد حتی تربیت فرزندان و کابوسهای کودک بدست آورید .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بیش فعالی در کودک

تاریخ:چهارشنبه 8 آذر 1396-10:32 ق.ظ

بیش فعالی در کودک :

وجود اختلال بیش فعالی و کم توجهی در کودکان نگرانیبسیاری از والدین است . گاهی والدین  جنب وجوش و فعالیت زیاد کودک را بیش فعال نامگذاری می کنند و گاهی نیز به فعالیت هایبیش از اندازه کودک بی توجهی می کنند .

با این اوصاف می بینیم که تشخیص بیش فعالی کودک مهم است ؛دراین شرایط  روانشناس کودک می تواندبا صحبت کردن با کودک و انجام آزمایشاتی متوجه وجود این اختلال درکودک شوند که براساس معیارهای درست تشخیص داده می شود .

سن تشخیص بیش فعالی کودک :

سن تشخیص بیش فعالی در کودکان متفاوت است . بطور کلی تشخیصبیش فعالی در نوزادان ، شناسایی خصوصیات و علائم کودکان بیش فعال از اهمیت  زیادی برخودار است که برای پیشگیری از پیشرفتاین اختلال او را به یک متخصص کودک برده و برای درمان او اقدام کنید .

ملاکهای تشخیص بیش فعالی کودک :

کودکان بیش فعال ؛ اکثرا در انجام تکالیفمدرسه و کارهای دیگر تمرکز و توجه لازم را ندارد .

وقتی با آنها صحبت می کنید به صحبت های شما گوش نمی دهندو رعایت کردن نظم در انجام کارهای مدرسه و شخصی برایش مشکل است .

کودکان بیش فعال با وجود فعالیت زیادی که دارند ولیبا این وجود احساس تنهایی می کنند و افسرده  بنظر می رسند .

 آنها به بازیهای پر سر و صدا علاقه دارند  و باکوچکترین صدا حواسشان پرت می شود و گاهی وسایلشان را گم میکند بطور کلی فراموش کاری دارند .

معمولا  زیاد حرفمی زند و به نوبت صحبت کردن برایشان دشوار است . از کوچکترین حرف دلگیر میشوند به گونه ای که تصور می شود لجباز و کینه توز هستند . گاهی کودک زودعصبانی می شود و شروع به پرخاشگری و کتک زنی می کند .

نکات مهم تشخیص :

در نظر داشته باشید که ممکن است کودک سالم و خوب باشد و فقطبازیگوشی داشته باشد . کودک بازیگوش علاوه بر اینکه فعالیت و تحرک بالاییدارد اما بازدهی خود را در تحصیل و روابط اجتماعی از دست نمی دهدولی کودک بیش فعال با وجود فعالیت های زیاد دارای مشکلات رفتاری وهمینطور مشکل در تحصیل و یادگیری است .

با توجه به مطالب فوق در صورت وجود کوچکترین مشکل برایتشخیص بیش فعالی کودک با متخصص روانشناس یا مشاوره کودک مراجعه کنید و در صورت عدمدسترسی و ناتوانی در پرداخت هزینه مرکز مشاوران می توانید با مشاوران تلفنی وآنلاین رایگان تماس بگیرید و با مشاوران کودک مشورت کنید .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

استقلال طلبی دوران نوجوانی

تاریخ:یکشنبه 5 آذر 1396-02:00 ب.ظ

استقلال طلبی دوران نوجوانی

چطور با استقلال طلبی نوجوانمان چیست ؟

استقلال طلبی برای نوجوان شروع شکل گیری شخصیت و هویت جدید می باشد . نوجوان ها با استقلال طلبی خود را از جامعه ی اطراف از جمله خانواده جدا کرده و خود را برای پذیرش مسئولیت های جدید زندگی آماده می کنند .

با استقلال طلبی نوجوان چگونه برخورد کنیم ؟

در وهله ی اول به هیچ وجه در مقابل استقلال طلبی نوجوانتان موضع نگیرید و به او اینکه  تو بچه ای و نمی توانی از فلان مسئولیت برآیی ، نگویید .

در عین اینکه به اون نشان می دهید به او اعتماد دارید نسبت به کارهای او نظارت داشته باشید .

به نیاز او برای استقلال طلبی احترام گذاشته  و او را درک کنید .

بگذارید در انتخاب هایش آزاد باشد و از تصمیمات او حمایت کنید .

با رعایت تمام این نکات ، اینکه در کنار فرزند نوجوانتان باشید ، به او احترام بگذارید ، او را درک کنید . با این حال اگر دیدید که استقلال طلبی نوجوان شما زیاد از حد است و گویی که بر روابط  شما و او تاثیر بدی گذاشته ، با مشاور و متخصص کودک و نوجوان مشورت کنید .

دوران نوجوانی ، دوران پرتلاطمی است و مسائل زیادی ممکن است بین شما والدین و نوجوانتان بوجود آید . قبل از هر اقدامی باید شکیبا باشید . ضمن اینکه می توانید با بهترین روانشناسان کودک و نوجوان در مرکز مشاوره هیروو به طور مستمر و برای هر مساله ای از جمله  استقلال طلبی نوجوان ، از طریق مشاوره تلفنی و آنلاین ، مشورت کرده و راهنمایی های لازم را کسب کنید .

برچسب ها : نوجوان – استقلال طلبی – استقلال طلبی نوجوان – مشاوران هیروو – روانشناس نوجوان – دوران نوجوانی – مشاوره نوجوان
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نیازهای اصلی کودک را رفع کنید

تاریخ:شنبه 4 آذر 1396-08:05 ب.ظ

 مقاومت در برابر خواسته های کودک

کودکان بر حسب نیازشان از ما طلب کاری می کنند. در قدم اول براورده کردن نیاز های اساسی آنها باید مد نظر گرفته شده و در ادامه باید والدین قوه تشخیص نیاز های اصلی از نیاز های فرعی را بدهند. همواره بلی و یا همواره نه گفتن به کودک می تواند در شکل گیری شخصیت او تاثیر منفی داشته باشد . در برخی موارد نیز ممکن است عدم براوره کردن نیازهای کودک به والدین و خود کودک ضربه بزند. در همین راستا شناخت نیاز های اساسی و نیاز های فرعی کودک بسیار حیاتی است و دانشتن اینکه در چه موارد به کودک آری و در برابر چه خواسته هایی به او نه بگوییم بسیار حائز اهمیت است .


نیازهای اصلی کودک را رفع کنید.


به‌عنوان مثال اگر او گرسنه یا تشنه است، یا خوابش می‌آید و یا  در طول روز شما را ندیده و نوازش و محبت شما را می‌خواهد باید در اسرع وقت این موارد را براورده کرد. اگر درهمان زمانی‌که کودک می‌خواهد نیازهای عاطفی او را رفع کنید این کار را به درستی انجام دهید، کودک احساس امنیت کرده و در موارد فرعی هنگامی‌که شما می‌خواهید خواسته‌هایش را به تعویق بیندازید و یا انجام ندهید، راحت‌تر به شما اعتماد خواهدکرد.


قوانین را پیشاپیش به او بگویید


باید قوانینی قبل از انجام کار برای او در نظر بگیرید . به‌عنوان مثال: "ما به سوپرمارکت می‌رویم. تو می‌توانی همه‌چیز را نگاه کنی اما من برایت اسباب‌بازی نمی‌خرم. "یا" من تو را یک بار سوار چرخ‌وفلک می‌کنم، فقط یک بار. " در این صورت زمانی‌که او از شما چیزی می‌خواهد با آرامش و اطمینان قانون را یاآوری کنید. در این موارد کودک به راحتی می پذیرد .


بر عقیده خود پابرجا بمانید


نباید برای تصمیمی که یک‌بار گرفته‌اید و توضیح داده‌اید خود را توجیه کنید. به او بگویید تصمیمی است که گرفته‌شده، همین. در صورتی که هرچه بیشتر با کودک جروبحث کنید او بیشتر روی خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تسلیم عصبانیتش نشوید و بدانید که این محدودیت ها نه تنها او را تهدید نمی کنند بلکه سبب آرامش بیشتر او می شوند .

اگر به سختی می‌توانید آرامشتان را حفظ کنید از آن‌جا دور شوید. همیشه "نه" یا "بعداً" در مخالفت افراط و زیاده روی  نکنید. با این کار از فرزند خود فردی می‌سازید که همیشه ناراضی و بی‌قرار است و محرومیت برای او نوعی شکنجه محسوب می‌شود. با بعضی از خواسته‌های کوچک او که باعث شادمانی‌اش می‌شوند موافقت کنید و از شادی او لذت ببرید.مشاوره با روانشناسان متخصص کودک می تواند به والدین کمک شایانی بکند . مشاوره تلفنی و یا مشاوره حضوری راهکاری مناسب در این موارد است .

والدین می توانند از مشاوران متخصص روانشناس کودک برای بهینه کردن روش های تربیتی کودک از طریق مشاوره حضوری و مشاوره غیر حضوری مانند مشاوره تلفنی استفاده کنند .نوع مطلب : روانشناسی کودک 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

روانشناسی نوجوانان افسرده

تاریخ:پنجشنبه 2 آذر 1396-06:44 ب.ظ

افسردگی در نوجوانان و درمان آن

بیش از شصت درصد  نوجوانان هیچ گاه برای مقابله با افسردگی خود کمکی دریافت نمی کنند؛ در حالی که کمک به نوجوانان برای این که بتوانند با موفقیت افسردگی خود را برطرف کنند بسیار آسان است. وجود یک نوجوان افسرده در خانواده می تواند مشکلات زیادی به همراه داشته باشد، اما از سوی دیگر، والدین درمانی ،  بهترین راه برای خارج کردن کودک از شرایط استرس زاست.

نوجوانی یکی از آسیب پذیرترین دوران زندگی است، به ویژه اگر این دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی با افسردگی نیز همراه باشد، نوجوانی را دوران آشفتگی نیز نامیده اند، به این دلیل که فرد ناچار است تغییرات جسمانی، عاطفی و اجتماعی را تحمل کند که می تواند باعث اضطراب و نگرانی او در برخورد با عوامل استرس زا شود. تغییر روحیه و خلق و خوی  در دوران نوجوانی تا وقتی زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار ندهد، طبیعی است. در مقابل، آن دسته از والدین که با هوشیاری برای نوجوانانشان وقت و انرژی می گذارند و در صورت لزوم مبالغی را هزینه می کنند می توانند به نوجوان خود کمک کنند تا آینده خود را بسازد و به سرعت بر نگرانی های دوره نوجوانی غلبه کند. حمایت از نوجوانان در طول این سفر گذار از کودکی به جوانی بسیار آسان تر است تا این که بعدها برای بازگرداندن سلامت روانی او به دردسر بیفتید.

 باید نوجوانان را تشویق کرد تا مهارت هایی را بیاموزند که به آن علاقه مندند و به آنها انگیزه می دهد؛ همچنین لازم است این اطمینان را در آنها ایجاد کنید که کاملا” طبیعی است گاهی بعضی چیزها را بخوبی یاد نگیرند و تنها چیزی که برای آموختن نیاز دارند، زمان و تمرین بیشتر است.

به فرزندان خود کمک کنید تا غرور خود را بازسازی کنند. موفقیت های آنان در عرصه های مختلف را که ممکن است یک هنر، ورزش یا مطالعات درسی و غیره باشد، تشویق کنید، از پیشداوری و پیش بینی بی موقع خودداری کنید.

با آنها در مورد موضوعاتی نظیر فشار همسالان، انتخاب یک برنامه روزمره، دوستیابی، مسائلی نظیر سیگار کشیدن، مواد مخدر و مسائل جنسی تا حدی که امکان دارد و می تواند برای آنها مفید باشد، صحبت کنید.

به طور کلی کودکان خجالتی یا غمگین و کودکانی که در رفتار و کارهای خود دچار پسرفت می شوند را افسرده تلقی می کنند. همچنین کودک دشواری که در خانه و مدرسه ایجاد زحمت می کند نیز ممکن است افسرده باشد و رفتار او می تواند واکنشی نسبت به استرس باشد.

  موضوع را جدی بگیرید

نوجوانان افسرده همچنین رفتار خودآزارگونه و خود تخریبی از خود بروز می دهند و درباره مرگ و خودکشی صحبت می کنند. والدین باید درباره این گونه احساسات نوجوانان، بدون ترس از ایجاد افکار خودکشی در ذهن آنان گفتگو کنند. چنین صحبت هایی را یک هشدار تلقی کرده، آن را جدی بگیرید و به دنبال دریافت کمک باشید.

روابط ناسالم در خانه و بیرون از آن یا نبود یک فرد صمیمی می تواند افسردگی نوجوان را تشدید کند. با فرزند خود برخورد منفی نداشته باشید و از طعنه و کنایه زدن و انتقاد خودداری کنید، زیرا او این عمل شما را طرد کردن خود تلقی میکند.

روان درمانی و رفتار درمانی به زمانی است که والدین مشکل نوجوان خود را بسیار حاد و ناامید کننده ببینند و نتوانند آن را در خانه کنترل کنند. این نوع درمان ها می تواند برای ایجاد یک نگرش مثبت نسبت به رفتار و بهتر ساختن روابط بین فردی مفید باشد. تکنیک های مراقبه و آرمیدگی نیز می تواند روند بهبود را کامل کند. مربی یا فرد دلسوز و آگاهی که نوجوان بتواند به راحتی با او درد دل کند، مورد مناسبی است برای این که او احساسات سرکوب شده خود را تخلیه کند. داروهای ضد افسردگی نیز برای درمان موارد حاد افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

والدین می توانند از مشاوران متخصص روانشناس كودك برای بهینه كردن روش های تربیتی كودك از طریق مشاوره حضوری و مشاوره غیر حضوری مانند مشاوره تلفنی استفاده كنند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش کودکان

تاریخ:چهارشنبه 1 آذر 1396-01:58 ب.ظ

ورزش کردن کودکان

همه انسان ها به دنبال بقا و زندگی سالم هستند. لازمه ی سلامتی ورزش کردن است. ورزش کردن سبب بالا بردن سوخت و ساز بدن و در عین حال افزایش جریان و فشار خون و در نتیجه کارایی بهینه تر اعضای بدن می شود . ورزش کردن در تمامی سنین توصیه می گردد ولی در هر سن نوع ورزش و میزان آن متفاوت هست. حتی در افراد با سن یکسان مواردی چون ، جنسیت ، قد ، وزن و بسیاری فاکتور های دیگر سبب تمایز ورزش ها می شوند .

ورزش های هوازی :

این مدل ورزش ها بیشتر متمرکز به تنفس و تحریک کننده شش ها و قلب است. این ورزش ها مانند پیاده روی ، پیاده روی سریع ، دویدن آهسته ، شنا کردن و یا حتی رقصیدن باید به صورت منظم در برنامه ورزشی کودکان باشد .

ورزش های جسمی :

ورزش هایی مانند ژیمناستیک، طناب کشی و صخره نوردی بیشتر سبب تقویت عضلات و افزایش توانایی جسمی کودک می شود. این قبیل ورزش ها شاید با سرسره بازی، تاب بازی و یا استفاده از اسباب بازی های درون پارک ها در دوران کودکی اجرا شوند . کودکان نیازمند این هستند که 3 بار در هفته ورزش های سنگین و جسمی انجام دهند .

ورزش های تحمل وزن :

 این قبیل ورزش ها مانند ورجه ورجه کردن، بپر بپر کردن و ... سبب تقویت استخوان ها ی کودک می شود.

مشاوره تلفنی :

گزینش ورزش های مناسب در سلامتی کودکان بسیار موثر است که این کار را می توان به کمک یک مشاور کودک و نوجوان شناسایی و انجام داد. مهم است که ورزش های مناسب کودک به او پیشنهاد شود و انتخاب آن به او واگذار گردد تا به ورزشی که بدان علاقه دارد مشغول شود. در این صورت احتمال موفقیت در او بسیار است . مشاوره تلفنی با یک روانشناس کودک در گزینش ورزش مناسب می تواند موثر باشد .نوع مطلب : روانشناسی کودک 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

روانشناسی درمورد مشکلات جنسی نوجوانان

تاریخ:سه شنبه 30 آبان 1396-05:03 ب.ظ

مشکلات جنسی نوجوانان

دوره نوجوانی و بلوغ یکی از دوره های بحرانی زندگی می باشد که طی آن فرد از دوران کودکی به دوران جوانی در حال انتقال است. از انواع بلوغ می توان به بلوغ جنسی ، بلوغ فکری و بلوغ جسمی نام برد. در سنین نوجوانی ، نوجوان بهتر درک می کند ، بیشتر فکی می کند و سعی می کند تصمیماتش را به کمک منطق نیز بسنجد. چرا که همین نوجوان در دوران کودکی رفتارش بیشتر بر مبنای احساسات بوده ولی اکنون حس بالغ شدن به او دست داده و نه تنها دوست دارد که تصمیماتش را بر اساس منطقش بگیرد بلکه دوست دارد این اتخاذ تصمیم ها از طرف اطرافیان و والدینش نیز محترم شمرده شود .

بلوغ نوجوان

نوجوانان با توجه به بلوغ فکری که در این دوران دارند دوست دارند خودشان را آدم بزرگ تلقی کرده و رفتاری مانند بزرگتر ها نشان دهند ، در جمع آنها حضور یابند ، نظر بدهند و دیگران نیز به نظراتشان توجه کنند . دختران نوجوان بیشتر با رفتار هایی در پی گرفتن توجه و پسران نوجوان خواستار استقلال هستند .

تفاوت نوجوان پسر و نوجوان دختر

یکی دیگر از انواع بلوغ ، بلوغ جنسی است که در راستای بلوغ جسمی نوجوانان می باشد. نوجوان در این دوره اندامش بخصوص اندام های جنسی اش رشد بیشتری نسبت به گذشته خواهد داشت. در این مراحل پدر و مادر ها باید در مورد مسائل جنسی و اندام های بدنشان با آنها صحبت کنند و یا با مراجعه به مشاوران متخصص از آنها کمک بخواهند چرا که اگر این کار انجام نشود و یا به درستی پیگیری نشود عواقب بسیار مخربی مانند : گمراهی جنسی ، ارتباطات غیر مشروع ، روابط جنسی خطر ناک و خطر ابتلا به بیماری های جنسی مانند هپاتیت و ایدز  ، انزجار و تنفر از رابطه با همسر و خطرات دیگر بشود .

مشاوره تخصصی کودک و نوجوان

همواره کمک گرفتن از یک مشاور می تواند حل مسائل را برای خانواده ها و والدین بسیار آسان تر بکند . مشاوره تلفنی در زمینه آموزش مسائل جنسی می تواند یک راهکار ساده ، کم هزینه ، به صرفه باشد.نوع مطلب : روانشناسی نوجوان 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

روانشناسی ترس کودک

تاریخ:دوشنبه 29 آبان 1396-08:29 ب.ظ

ترس کودک

ترسیدن کودکان یک واکنش برای بقا و ادامه حیات است. . کودکان از چیزهای خطرناک و صدمه زننده می ترسند و از آنها فاصله می گیرند . فاصله گرفتن از اشیا خطرناک یک جور ایمنی در برابر خطرات محسوب می شود و کمک می کند کودک کمتر ضربه بخورد . مثلا ترسیدن از ارتفاع  یا ترسیدن از تاریکی باعث میشود کودک در زمان قرار گرفتن در آن شرایط بتواند بیشتر تمرکز کرده و آسیب کمتری دیده و یا آسیب نبیند.

ترسیدن علاوه بر کودکان در نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان نیز مشاهده می شود . تمام این ترس ها مانند ترس از تاریکی ، ارتفاع ، حیوانات درنده و .... یک جور سیستم ایمنی برا محافظت از جان انسان است. نوجوانان به دلیل شرایط سنی و رفتاری و نیاز به عضویت در گروه ها یا دیده شدن توسط اطرافیان ممکن است به هر کاری دست بزنند ولی این قوه ترسیدن باعث می شود در تصمیمات خود کمی بیشتر تدبر کرده و بتوانند بالغانه تر تصمیم گیری کنند . گاها نیز ترس سبب می شود انسان تصمیمات غلطی بگیرد و یا عجولانه رفتار کند و یا آن گونه که لازم است تلاش نکند پس کنترل بهینه ترس نه تنها مضر نیست بلکه بسیار مفید می باشد.

ترس در کودکان من جمله ترسیدن از تنبیه شدن ممکن است اثر منفی گذاشته و کودک را به دروغ گفتن تشویق کند . یا ترس از تاریکی ممکن است یک مدل اختلال فوبیا پروری در او ایجاد کند. والدین باید با آگاهی نسبت به این موارد در کنترل صحیح و مناسب ترس فرزندانشان بسیار موشکافانه عمل کنند .

در بسیاری از موارد کودکان میترسند تا توجه بگیرند و والدین باید بدانند که حمایت کردن از کودک در هنگام ترس یکی از مهمترین وظایف آنها است. البته باید حمایت به گونه ای نباشد که والدین همه کار را انجام دهند و بگذارند که ترس در وجود بچه بماند و کودک به اصطلاح ترسو شود بلکه باید راه های غلبه بر ترس را به کودک آموزش داده و در کنار او ترس های کودکشان را از بین ببرند یا کنترل کنند.

مشاوره روانشناس

میتوان در صورت افراط ترس در کودک با مشاوران متخصص روانشناس کودک و نوجوان ارتباط برقرار کرد که این ارتباط می تواند به صورت حضوری و یا به صورت مشاوره تلفنی انجام گیرد . متخصصان مشاوره کودک و نوجوان می توانند با راهنمایی های مفید در راستای تربیت کودک شما را یاری کنندنوع مطلب : روانشناسی کودک 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلوگیری از استرس زلزله

تاریخ:چهارشنبه 24 آبان 1396-05:00 ب.ظ

استرس ناشی از زلزله در کودکان

در روز های اخیر خبراهای گوناگونی در مورد زلزله در یکی از شهر های کشور عزیزمان پخش شده اند. با عرض تسلیت به تمامی خانواده های عزیز داغ دیده در این حادثه در شهر کرمانشاه و سایر شهر های ایران یاری رسانی به آنها نباید فراموش شود. این خانواده ها بیشتر از همیشه نیازمند کمک هستند و وظیفه همه ما انسان ها و ایرانی ها هست که در سختی ها پشتیبان یکدیگر باشیم. چون شعر زیبای سعدی : بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار.

مطلبی که  حائز اهمیت است پیگیری اخبار ضد و نقیض  موجود است. کودکان با توجه به احساسات و عواطف لطیف و پاکی که دارند در مواجهه با این اخبار استعداد بیشتری به بیماری های روانی چون افسردگی ، ترس ، پریشانی دارند. نوجوانان نیزاز این موضوع مستثنا نیستند. والدین نباید حوادث و صدمات ناشی از زلزله را در محیط های خانوادگی در حضور کودکان مطرح کنند و یا صحنه های وحشتناک را به آنها نشان دهند. چون ذهن کودک آنها را می پذیرد و خیال می کند که امکان این اتفاق برای او و خانواده اش هم وجود دارد بنابراین ممکن است دچار ترس و افسردگی شود.

استفاده از مشاور روانشناس کودک برای درمان اضطراب کودک

در این موارد دادن آرامش به کودک می تواند بسیار موثر باشد. گفتن دوست دارم ، روابط عاطفی و حمایتی از او باید صورت بگیرد تا کودک احساس امنیت و آرامش داشته باشد. والدین در این مورد مهمترین اثر را دارند تا جایی که حتی حضور آنها می تواند حس آرامش و حمایت را به کودک القا کند. در مواردی که اضطراب و استرس کودک به صورت بسیار غیر معمول است می توان با مراجعه به روانشناس کودک و نوجوان این موضوع را با او در میان گذاشت و از مشاوره های او استفاده کرد. مشاوره تلفنی کودک نیز می تواند یک راه ساده برای آموزش و ارزیابی باشد. برخی رسانه های مشاوره تلفنی رایگان و یا مشاوره تلفنی کودک با هزینه کمتر نسبت به مشاوره حضوری دارند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

روانشناس مشاور کودکان

تاریخ:سه شنبه 23 آبان 1396-11:23 ق.ظ

روانشناس و مشاوره کودک

در زمینه رشد و تربیت کودک، مطالعات مختلفی انجام شده است. می دانیم که رشد و پرورش یک کودک، یک ساز و کار پیچیده و چندمرحله ای است که روانشناس و مشاوره کودک یا روانشناسی کودک، دو پارارمتر مهم و تاثیرگذار در این زمینه هستند؛ همچنین این مساله در صورتی می تواند دچار عوامل سلیقه ای و محیطی و نهایتا تحریف شود که در این زمینه از روانشناس مشاور کودک متخصص کمک گرفته نشود. با این حال می توان یک رشد صحیح را در مواردی چون زمینه های عاطفی، جسمانی، اجتماعی و شناختی خلاصه کرد که لازم است جهت تحقق این اهداف، از روانشناس و مشاوره کودک با کیفیتی بهره مند شد؛ به این صورت که روانشناس مشاور کودک، در طی جلسات مشاوره کودک رایگان یا مشاوره کودک تلفنی رایگان و یا در صورت نیاز پولی، بررسی می کند که آیا سیر رشد تربیت کودک، با روندی اصولی پیش می رود یا خیر؟

روانشناس و مشاوره کودک چه موراد مورد نیاز سنین مختلف کودک را تجویز می کنند؟

همان طور که می دانیم، کودکان در سنین مختلف، دارای نیازهای متنوعی هستند، که روانشناس مشاور کودک، این نیازها را نسبت به جایگاه و سن کودکان اولویت گذاری می کند. به عنوان نمونه در طی جلسات اولیه مشاوره کودک رایگان، روانشناس کودک می تواند این مساله را به والدین گوشزد کند که در مراحل نوزادی و ابتدایی یک کودک، نیازمندی های سلامتی و جسمانی وی در بالاترین اولویت قرار دارد و هرچه سن کودک بیشتر می شود، اولویت هایی چون نیازهای مالی و استقلال فردی پیش می آید.

در یک مرکز مشاوره کودک معتبر، معمولا از روانشناس مشاور کودک متخصصی استفاده می شود؛ در این مراکز، با استفاده از دارایی هایی چون روانشناس و مشاوره کودکان، موارد ضروری مانند روش های اصولی تربیتی و مشکلات تربیتی کودک با والدین مطرح می شود؛ بنابراین والدین می توانند با جستجوی این مراکز، شماره مشاوره تلفنی کودک را بیابند و طی تماس های متعددی، آموزش های لازم جهت تربیت فرزند خود را ببینند. نتیجه این تماس ها، می تواند افق روشنی را برای تربیت و تحویل فرزندان سالم و برومندی به جامعه آینده کشور منجر شود که این مساله، به نوبه خود، بهترین ثمره برای روانشناسان و مشاوره کودکان حاضر در مرکز مشاوره کودکان مربوطه خواهد بود. 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

وقتی بیش از حد عصبانی ام چه باید بکنم ؟

تاریخ:دوشنبه 22 آبان 1396-03:05 ب.ظ

عصبانیت والدین :

برای نوجوانان دشوار است که دربرابر عصبانیت والدینشان ، خود را سرزنش نکند . شما بارها از دست نوجوانتان عصبانی خواهید شد . اما عصبانی شدن زیاد ، ممکن است به منازعه ی قدرت یا انتقام جویی نوجوانان ، یا ابراز بی کفایتی بی انجامد .

بهترین راههای کنترل عصبانیت والدین:

قبل از آن که بیش از حد احساس عصبانیت کنید ، یک پیام – من بدهید . برای مثال ، اولین احساس شما ، ممکن است ناراحتی یا یاس باشد . در این مواقع می توانید به نوجوانتان یک پیام – من ارسال کنید . این کار از عصبانیت شما می کاهد . در مورد پیام من – معنی آن ، نوع بیان کردن آن و واکنش نوجوان در برابر آن ، در مقاله ی احترام گذاشتن به نوجوان که مفصل صحبت کردیم .

چگونگی صحبت کردن با خودتان را تغییر دهید .

وقتی عصبانی نیستید به دنبال فرصتهایی برای صحبت کردن با نوجوانتان باشید .

همواره این مساله را به خود گوشزد کنید که هر انسانی میتواند اشتباه کند و اشتباه کودکان بیشتر بخاطر ناآگاهی آنها در انجام کارها و رفتارهایشان میباشد پس بایستی با رفتار مناسب شیوه مناسب رفتارها را به آنها آموخت .

وقتی بیش از حد عصبانی ام چه باید بکنم ؟

- از نوجوانتان دور شوید ، اتاق را ترک کنید ، بروید بیرون و راه بروید یا به یکی از دوستانتان تلفن کنید .

- سعی کنید از روشهای کسب آرامش استفاده کنید .

- با تلفن ویژه تماس بگیرید . اگر آن قدر عصبانی هستید که می ترسید به نوجوانتان صدمه بزنید ، فورا به یک نفر تلفن کنید و کمک بخواهید . پشت خطوط ویژه ی تلفنی افراد آموزش دیده ای هستند که به شما کمک می کنند تا آتش خشم خود را خاموش کنید و نیز افرادی هستند که می توانند کمک کنند تا کنار آمدن با عصبانیت را یاد بگیرید .

متاسفانه خشم و عصبانیت در همه افراد هست که به سختی می توان آن ها را مهار کرد ، اما با روش هایی کار آمد و کاربردی می توان آن را کنترل نمود . عصبانیت والدین نیز از مواردی است که بسیاری از خانواده ها را متشنج کرده است .

اگر از آن دسته افرادی هستید که دچار مشکلات خشم و عصبانیت می شوید و نمی دانید که با آن چگونه برخورد کنید میتوانید با مشاوره تلفنی و آنلاین یا مرکز تخصصی روانشناسی ، تماس بگیرید .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

روانشناس نوجوان

تاریخ:چهارشنبه 17 آبان 1396-12:14 ب.ظ

روانشناس نوجوان

نوجوانان در دوره ای بسیار حساس و تعیین کننده از زندگی خود هستند.تغییرات فیزیکی و روانی در آنها سبب شده که در برابر خطرات و مشکلات بسیار آسیبپذیر گردند. تغییرات حالات ، علاقه ، نفرت ، استقلال و نیاز به دیده شدن و اهمیتداشتن برای آنها بسیار بولد شده و با اهمیت می گردد.

اهمیت روانشناسی نوجوان

در این دوره والدین باید توجه زیادی به آنها بکنند و بدانند که چگونهفکر و چگونه رفتار می کنند . این دانستن در ابتدا نیازمند این است که والدین بادوران نوجوانی بیشتر آشنا شوند. در این راستا می توانند با مطالعه کاب هایروانشناسی نوجوانان و تربیت نوجوان و یا با مشورت و راهنمایی گرفتن از متخصصانورانشناسی نوجوان از طریق مشاوره حضوری ویا مشاوره غیر حضوری اطلاعات بیشتری دررابطه با فرزند خود کسب کنند .

روانشاس خوب کودک و نوجوان

بسیاری از خانواده ها از اختلالات دوران نوجوانی آگاهی ندارند و و یاهر جند این اختلالات را بدانند ولی از وجود آن در فرزند خود امتناع می ورزند.راهنمایی های بک مشاور روانشناس نوجوانان می تواند به آنها دید خوبی در مورد تربیتو رشد نوجوان بدهد. مراکز مشاوره تهران و یا شهرستانها نیز شامل روانشناس خوبهستند .

برخی از اختلالات دوران نوجوانی:

اضطراب: در این دوراه نوجوان به دنبال تاییدیه گرفتن از والدین ،دوستان و اطرافیان خود است. بنابراین همواره استرس و اضطراب این را دارد که موردقبول نباشد و یا به دلیل انجام کاری اشتباه میزان علاقه و توجه اطرافیانش به او کمشود .

وسواس: برخی نوجوانان در کار های خود خیلی دقیق می شوند که ممکن استریشه وراثتی داشته و یا از محیط به او القا شود. پدر و مادر های وسواسی به شدت میتوانند در وسواسی کردن فرزند خود موثر باشند.

مانیا: یا همان سرخوشی بیش از اندازه که ممکن است به خودکشی و یا آسیبزدن به خود بیانجامد

افسردگی: شایع ترین اختلال در حال حاضر در ایران است که به گونه ایاپیدیمک و یا شیوع پذیر در نوجوانان و جوانان جامعه در حال گسترش است .

مشاوره تلفنی

در برخی موارد جهت آموزش و یا ارزیابی نوجوان مشاوره تلفنی نوجوان میتوان کمک بیاری به خانواده ها بکند. شبکه های اجتماعی مانند کانال تلگرامروانشناسی نوجوان زیر نظر متخصصان روانشناسی  منابع نسبتا معتبری برای آموزش هستند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

روانشناس کودک

تاریخ:سه شنبه 16 آبان 1396-10:01 ق.ظ

روانشناس کودک

از آنجایی که کودکان در برخی موارد به صورت غریزی و به صورت افراطیاحساسی عمل می کنند بنابراین بسیاری از والدین را دچار سردرگمی می کنند . درمواردی والدین از رفتار ها و اعمال آنها متعجب شده ، نمی توانند با آنها رابطهبرقرار کنند . درک کردن کودکان نیازمند دانش فهمیدن و دانستن نیاز ها و متد فکریآنها است. اگر والدین بدانند که کودکشان چگونه فکر می کند و دنیا را می بیند بهطور قطع می توانند بهتر با آنها رابطه داشته و درکشان کنند. این امر نیازمندمطالعه بیشتر و آموزش دیدن در باره روش های فرزند پروری می باشد.

روانشناسی کودک

تا کنون والدین به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه این آموزش ها را از پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها ، فامیل ، اطرافیان ، دوستان و آشنایان دریافت کرده اند .امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنعت و وارد شدن دنیای مجازی به دنیای واقعیروش های تربیتی بسیار تغییر کرده اند . دیگر روش های تربیتی سنتی پاسخگو نیستند ووالدین باید روش های نوین و استاندارد تربیت کودک و نوجوانشنان را بیاموزند.

شاید شما هم یکی از والدینی باشید که بگویید این موضوع اهمیت خاصیندارد و همانگونه که ما تربیت شدیم فرزندمان را نیز تربیت می کنیم. اما ممکن استاین متد فکری سبب بروز اختلالاتی مانند : بیش فعالی ، افسردگی ، اضطراب اجتماعی ،خود آزاری و خودکشی شود . در کنار این موارد والدین به صورت قطع می توانند تمامیاختلالات خود را به فرزندشان منتقل کنند . هم به صورت وراثتی و هم به صورت محیطی.به گونه ای که اغلب والدین وسواسی کودکان وسواسی دارند و اغلب والدین پرخاشگرکودکانی دارند که در راستای رسیدن به توجه و پذیرش محبت به افرادی جدا از خانوادهخود رجوع می کنند که شاید سبب دوستی های غیر سالم ، روابط نامشروع  و بیماری هایی چون هپاتیت ، ایدز و ... شود .

پیشگیری بهتر از درمان است.

سعی کنیم همواره بیاموزیم تا توانایی پیشگیری را در خود تقویت کرده وحتی در دوران درمان بدانیم چه کنیم. روانشناسان کودک می توانند در این زمینه بهوالدین کمک شایانی کنند . روانشناس کودک به راحتی می تواند فرزند شما را شناخته ودر راستای رشد و تعالی او شما را اهنمایی کند. در برخی موارد نیز روانشناس کودک میتواند اختلالات کودکان را شناسایی و آن را درمان کند .

مشاوره تلفنی

میتوان در صورت نداشتن وقت کافی از مشاوره تلفنی کودک و نوجواناستفاده کرد  چرا که روشی مناسب جهت آموزشو ارزیابی می باشد .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مشاور تلفنی کودک

تاریخ:دوشنبه 15 آبان 1396-11:11 ق.ظ

مشاوره کودک در چه زمانی نیاز است ؟

کودکان بسیار خالض هستند و میتوان گفت که کار هایی را که انجام میدهند کاملا احساسی هست . در بیاری از موارد این رفتار نشئت گرفته از احساسات کودک ممکن است برای والدین و دیگر افراد بزرگسال خوشایند نباشد . در این موارد ممکن استوالدین کودک را تنبیه بدنی یا تنبیه رفتاری کنند که ممکن است اثرات و عواقب مخربیدر جسم وروان کودک به جای گذارد .

تربیت کودک یا تربیت والدین

بزرگسالان از آنجایی که باید ها و نباید های فراوانی در  ذهن خود دارند و هر کسی که از چهار چوب فکریآنها بیشتر رود مستحق تنبیه می دانند و او را به ماندن در زندان فکری خود محکوم میکنند . از آنجایی که کودکان رفتار های بدون چهارچوب دارند ممکن است در برخی مواردبه خودشان یا دیگران آسیب برسانند و در برخی موارد نیز دقیقا در حال انجام کار هایدرست هستند و این والدین هستند که به فرزندانشان آسیب می رسانند .

مشاوره با روانشناس کودک و نوجوان

لزوم مشاوره همواره احساس می شود چرا که در 80 درصد موارد رجوعکنندگان به مشاوران متخصص کودک و نوجوان برای شناسایی رفتاری فرزندشان خود والدینبیمار هستند . والدین دچار وسواس فرزندشان را بدون نظم ، والدین دارای ذهن محدودفرزندانشان را بدون مرز و بی ادب ، والدین ساکت و ضعیف فرزندشان را پرخاشگر میبینند . در برخی موارد نیز والدین کودکشان را مانند نقص های خودشان می بینند مثلا:والدین بی مسئولیت فرزندشان را بی مسئولیت می بینند  و دوست ندارند فرزندشان مانند خودشان شود. پسگام اول و مهمترین قدم در تربیت کودک و نوجوان ، تربیت و داشتن والدین خوب است .

مشاوره تلفنی

در برخی موارد نیز اختلالاتی چون بیش فعالی ، اوتیسم ، وسواس ، حساسیت، گوشه گیری و خجالت  و... موارد دیگر درکودکان مشاهده می شود که با توجه به خالص بودن این رفتار میتوان آن را کنترل و یادرمان کرد. در این موارد می توان از طریق مشاوره تلفنی با مشاوران  کودک ونوجوان فرزند خود را ارزیابی و در گامهای بعدی با مراجعه حضوری به درمان یا تشخیص بهتر رسید . دنبال کردن شبکه هایاجتماعی مناسب و آموزشی مانند شبکه اینستاگرام و کانال تلگرام تربیت کودک می تواند بسیار موثر و مفیدباشد.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5